มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac ทุกรุ่น

กรณีที่1. เครื่องรุ่นปี ปัจจุบัน ที่ขายในศูนย์

 1. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 2. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมี กล่อง อุปกรณ์ รวมถึง ใบเสร็จ ครบ
 3. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยตำหนิ บุบบิ่น ขุดขีด
 4. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมี cycle count ไม่เกิน 20 cycle
 5. สำหรับ Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน ที่เป็นคีบอร์ดตัวใหม่ ปุ่มจะต้อง ไม่เงา ลื่น

กรณีที่2. เครื่องรุ่น ก่อนปัจจุบัน ที่ยังมีขายในศูนย์

 1. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมีประกันเหลืออย่างน้อย 4 เดือน
 2. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมี กล่อง อุปกรณ์ รวมถึง ใบเสร็จ ครบ
 3. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยตำหนิ บุบบิ่น ขุดขีด
 4. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมี cycle count ไม่เกิน 100 cycle
 5. สำหรับ Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน ที่เป็นคีบอร์ดตัวใหม่ ปุ่มจะต้อง ไม่เงา ลื่น

กรณีที่3. เครื่องรุ่นเก่า อายุมากกว่า 2 ปี

 1. เครื่องจะต้องมี กล่อง อุปกรณ์ รวมถึง ใบเสร็จ ครบ
 2. เครื่องจะต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยตำหนิ บุบบิ่น ขุดขีด
 3. เครื่องจะต้องมี cycle count ไม่เกิน 200 cycle ไม่มีอาการแบต เสีย/เสื่อมสภาพ
 4. สำหรับ Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน ที่เป็นคีบอร์ดตัวใหม่ ปุ่มจะต้อง ไม่เงา ลื่น
 5. ในส่วนของจอภาพ จะต้องไม่มีอาการ ช้ำ เดท ไบร์ จอจุด เขม่า เหลือง ฟ้า หรือสีเพื้ยน
 6. เครื่องต้องไม่มี คราบน้ำ ของเหลว ทั้ง ภายนอก และ ภายใน
 7. เครื่องต้องไม่เคยผ่าน การซ่อม แกะ รื้อ หรือ สลับเปลี่ยนอะไหล่ ไดๆ

กรณีที่4. เครื่องเสีย ชำรุด

 1. เครื่องที่เสีย จะต้องยังไม่เคยผ่านการซ่อม จากร้านอื่นๆ (ยกเว้นศูนย์ apple โดยตรง)
 2. เครื่องที่เสีย จะต้องยังไม่เคยผ่านการ แกะ รื้อ ถอด จากผู้ที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญงาน (เพื่อน/เจ้าของ ลองแกะเล่น)
 3. เครื่องที่เสีย จะต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยตำหนิ บุบบิ่น ขุดขีด
 4. เครื่องที่เสีย จะต้องมี กล่อง อุปกรณ์ ครบ
 5. หากเป็นเครื่องที่ ตกน้ำ โดนน้ำ มาจะต้อง ไม่มีราขึ้น
 6. เครื่องติดล้อก ติดiCloud ไม่นับเป็นเครื่องเสีย ไม่รับซื้อทุกกรณี !!!!

ลิ้งสำคัญของ Apple

ตรวจหาจำนวนรอบของแบตเตอรี่สำหรับโน้ตบุ๊ค Mac

ตรวจสอบความคุ้มครองบริการและการสนับสนุนของคุณ

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

บริการช่วยเหลือ iCloud

หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple ID

หากคุณลืมรหัสสำหรับ iPhone, iPad หรือ iPod touch หรืออุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน