มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac ทุกรุ่น

กรณีที่ 1. เครื่องรุ่นปี ปัจจุบัน ที่ขายในศูนย์

 1. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 2. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมี กล่อง อุปกรณ์ รวมถึง ใบเสร็จ ครบ
 3. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยตำหนิ บุบบิ่น ขุดขีด
 4. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมี cycle count ไม่เกิน 20 cycle
 5. Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน จอ 13 นิ้ว ต้องมี Full Charge มากกว่า 4000 mAh (กรณีต่ำว่าถือเป็นแบตมีปัญหาจากล๊อตการผลิดของ apple)
 6. Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน จอ 15 นิ้ว ต้องมี Full Charge มากกว่า 6000 mAh (กรณีต่ำว่าถือเป็นแบตมีปัญหาจากล๊อตการผลิดของ apple)
 7. สำหรับ Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน ที่เป็นคีบอร์ดตัวใหม่ ปุ่มจะต้อง ไม่เงา ลื่น

กรณีที่ 2. เครื่องรุ่น ก่อนปัจจุบัน ที่ยังมีขายในศูนย์

 1. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมีประกันเหลืออย่างน้อย 4 เดือน
 2. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมี กล่อง อุปกรณ์ รวมถึง ใบเสร็จ ครบ
 3. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยตำหนิ บุบบิ่น ขุดขีด
 4. ราคาสูงสุดตาม ตารางราคารับซื้อ เครื่องจะต้องมี cycle count ไม่เกิน 100 cycle
 5. Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน จอ 13 นิ้ว ต้องมี Full Charge มากกว่า 4000 mAh (กรณีต่ำว่าถือเป็นแบตมีปัญหาจากล๊อตการผลิดของ apple)
 6. Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน จอ 15 นิ้ว ต้องมี Full Charge มากกว่า 6000 mAh (กรณีต่ำว่าถือเป็นแบตมีปัญหาจากล๊อตการผลิดของ apple)
 7. สำหรับ Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน ที่เป็นคีบอร์ดตัวใหม่ ปุ่มจะต้อง ไม่เงา ลื่น

กรณีที่ 3. เครื่องรุ่นเก่า อายุมากกว่า 2 ปี

 1. เครื่องจะต้องมี กล่อง อุปกรณ์ รวมถึง ใบเสร็จ ครบ
 2. เครื่องจะต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยตำหนิ บุบบิ่น ขุดขีด
 3. เครื่องจะต้องมี cycle count ไม่เกิน 200 cycle ไม่มีอาการแบต เสีย/เสื่อมสภาพ
 4. สำหรับ Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน ที่เป็นคีบอร์ดตัวใหม่ ปุ่มจะต้อง ไม่เงา ลื่น
 5. ในส่วนของจอภาพ จะต้องไม่มีอาการ ช้ำ เดท ไบร์ จอจุด เขม่า เหลือง ฟ้า หรือสีเพื้ยน
 6. เครื่องต้องไม่มี คราบน้ำ ของเหลว ทั้ง ภายนอก และ ภายใน
 7. เครื่องต้องไม่เคยผ่าน การซ่อม แกะ รื้อ หรือ สลับเปลี่ยนอะไหล่ ไดๆ

กรณีที่ 4. เครื่องเสีย ชำรุด

 1. เครื่องที่เสีย จะต้องยังไม่เคยผ่านการซ่อม จากร้านอื่นๆ (ยกเว้นศูนย์ apple โดยตรง)
 2. เครื่องที่เสีย จะต้องยังไม่เคยผ่านการ แกะ รื้อ ถอด จากผู้ที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญงาน (เพื่อน/เจ้าของ ลองแกะเล่น)
 3. เครื่องที่เสีย จะต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยตำหนิ บุบบิ่น ขุดขีด
 4. เครื่องที่เสีย จะต้องมี กล่อง อุปกรณ์ ครบ
 5. หากเป็นเครื่องที่ ตกน้ำ โดนน้ำ มาจะต้อง ไม่มีราขึ้น
 6. เครื่องติดล้อก ติดiCloud ไม่นับเป็นเครื่องเสีย ไม่รับซื้อทุกกรณี !!!!

กรณีที่ 5. เอกสารประกอบการซื้อขาย

 1. ต้องใช้ บัตรประชาชน/ใบขับขี่/หลักฐานราชการ ในการทำสัญญาซื้อขายทุกครั้ง
 2. ลูกค้าไม่พก บัตรประชาชน/ใบขับขี่/หลักฐานราชการ ไม่รับซื้อทุกกรณี !!!!
 3. ลูกค้าไม่สะดวกให้ถ่ายสำเนา บัตรประชาชน/ใบขับขี่/หลักฐานราชการ ไม่รับซื้อทุกกรณี !!!!
 4. ลูกค้าเข้ามาที่ร้านหลัง 19.00น. ทางร้านขออนุญาติถ่ายภาพคู่สินค้า ถ้าไม่สะดวกกรุณามาก่อน 19.00น.

กรณีที่ 6. ค่าใช้จ่ายในการขอซื้อเครื่องคืน

*ในกรณีลูกค้าซื้อขายปกติ บริการตรวจเช็คเครื่อง+ล้างเครีย์ข้อมูล ฟรี…ไม่มีค่าบริการไดๆ*

 1. เครื่องที่ ลูกค้าขายให้กับทางร้านแล้ว ทำสัญญาซื้อขาย รับเงินเรียบร้อยแล้ว หากลูกค้ามีความเป็น
  ที่จะต้องซื้อกลับคืน จะต้องชำระค่าบริการ ตรวจเช็คเครื่อง เป็นจำนวนเงิน 890 บาท ให้แก่ทางร้าน
  หากกรณี ทางร้านทำการล้างเครื่องเครีย์ข้อมูลแล้ว จะต้องชำระค่าบริการ ล้างเครื่องเครีย์ข้อมูล
  เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 1,490 บาท และต้องมารับเครื่องคืน ภายในเวลาไม่เงิน 12 ชม.
  (ตัวอย่าง ลูกค้าขายเครี่องให้กับทางร้าน 50,000 บาท เช็คเครื่องแล้ว ทำสัญญาซื้อขายแล้ว รับเงินไปแล้ว
  ทางร้านล้างเครีย์ข้อมูลเครื่องแล้ว กรณีลูกค้าต้องการซื้อคืน ต้องชำระเงินคืน 50,000+890+1,490 = 52,380 บาท)

กรณีที่ 7. ราคาอะไหล่ปรับลด เสีย/เสื่อมสภาพ

 1. จอช้ำ/มีจุด/สีเพี้ยน/มีเขม่า/มีคราบ/ขุดขีด macbook Pro 2011-2012 ปรับลด 4,500บาท
 2. แกนจอ หัก แตก หลวม macbook Pro 2011-2012 ปรับลด 1,500บาท
 3. จอลอก/จอช้ำ/มีจุด/สีเพี้ยน/มีเขม่า/มีคราบ/ขุดขีด macbook Pro retina 2012-2015 ปรับลด 6,500บาท
 4. แกนจอ หัก แตก หลวม macbook Pro retina 2012-2015 ปรับลด 3,500บาท
 5. จอช้ำ/มีจุด/สีเพี้ยน/มีเขม่า/มีคราบ/ขุดขีด imac 2010-2011 ปรับลด 5,000บาท
 6. จอช้ำ/มีจุด/สีเพี้ยน/มีเขม่า/มีคราบ/ขุดขีด imac slim 2012-2019 ปรับลด 7,500บาท *ปี 2012-ปัจจุบัน ขอบจอสีอมชมภู/ฟ้าปรับลด 40-50% ของราคาตามตาราง
 7. แกนจอ หัก แตก หลวม imac slim 2012-2019 ปรับลด 4,200บาท
 8. คีบอร์ด macbook Pro 2011-2012 ปรับลด 2,500บาท
 9. คีบอร์ด macbook Pro retina 2012-2015 ปรับลด 4,000บาท
 10. คีบอร์ด macbook Air 2011-2017 ปรับลด 3,500บาท
 11. แทรกแพท macbook Pro 2011-2012 ปรับลด 1,500บาท
 12. แทรกแพท macbook Pro retina 2012-2015 ปรับลด 2,000บาท
 13. แทรกแพท macbook Air 2011-2017 ปรับลด 2,200บาท
 14. แบต macbook Pro 2011-2012 ปรับลด 2,500บาท
 15. แบต macbook Pro retina 2012-2015 ปรับลด 3,500บาท
 16. แบต macbook Pro retina 2016-2019 ปรับลด 5,500บาท
 17. แบต macbook Air 2011-2017 ปรับลด 3,500บาท
 18. แบต macbook Air 2018-2019 ปรับลด 5,500บาท
 19. DVD macbook Pro 2011-2012 ปรับลด 1,500บาท
 20. DVD imac 2010-2011 ปรับลด 1,500บาท
 21. USB macbook Pro 2011-2012 ปรับลด 3,500บาท
 22. USB macbook Pro retina 2012-2015 ปรับลด 3,500บาท
 23. USB macbook Air 2011-2017 ปรับลด 3,500บาท
 24. HDD macbook Pro 2011-2012 ปรับลด 1,500บาท
 25. SSD macbook Pro retina 2012-2015 ปรับลด 4,500-9500บาท
 26. SSD macbook Air 2011-2017 ปรับลด 4,500-9500บาท
 27. กล้อง macbook Pro 2011-2012 ปรับลด 4,000บาท
 28. กล้อง macbook Pro retina 2012-2015 ปรับลด 6,000บาท
 29. กล้อง macbook Air 2011-2017 ปรับลด 6,000บาท
 30. ปุ่มยางสีดำด้านล่าง macbook หลุด ไม่ครบ ปรับลด 500บาท
 31. สายชาต์ macbook แตก/หัก/ขาด ปรับลด 1,800-2,500บาท
 32. Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน จอ 13 นิ้ว ต้องมี Full Charge มากกว่า 4000 mAh (กรณีต่ำว่าถือเป็นแบตมีปัญหาจากล๊อตการผลิดของ apple) ปรับลด 3500 บาท
 33. Macbook รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน จอ 15 นิ้ว ต้องมี Full Charge มากกว่า 6000 mAh (กรณีต่ำว่าถือเป็นแบตมีปัญหาจากล๊อตการผลิดของ apple) ปรับลด 4500 บาท
 34. คีบอร์ด macbook Pro สีลอกเงาถลอก ปรับลด 2,000บาท

ลิ้งสำคัญของ Apple

ตรวจหาจำนวนรอบของแบตเตอรี่สำหรับโน้ตบุ๊ค Mac

ตรวจสอบความคุ้มครองบริการและการสนับสนุนของคุณ

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

บริการช่วยเหลือ iCloud

หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple ID

หากคุณลืมรหัสสำหรับ iPhone, iPad หรือ iPod touch หรืออุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน