รุ่น Macbookปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2015Core M 1.1/8/2563000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2015Core M 1.2/8/5124000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2016Core M3 1.1/8/2564000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2016Core M5 1.2/8/5125000
MacBook Retina จอ 12นิ้ว2017Core M3 1.2/8/2567000
MacBook Retina จอ 12นิ้ว2017Core i5 1.3/8/5128000
MacBook จอ 12นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น MacBook Proปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Pro จอ 13นิ้ว2010All500
MacBook Pro จอ 13นิ้วEarly 2011Cores i5 2.3/4/3201,500
MacBook Pro จอ 13นิ้วEarly 2011Cores i7 2.7/4/5001500
MacBook Pro จอ 13นิ้วLate 2011Cores i5 2.4/4/5001500
MacBook Pro จอ 13นิ้วLate 2011Cores i7 2.8/4/7501500
MacBook Pro จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 2.5/4/5002000
MacBook Pro จอ 13นิ้วMid 2012Cores i7 2.9/8/7502500
MacBook Pro จอ 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2012Cores i5 2.5/8/1284000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2012Cores i5 2.5/8/2564500
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2013Cores i5 2.5/8/1284000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2013Cores i5 2.6/8/2564500
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.4/4/1284000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.4/8/2564500
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.6/8/5125000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.6/8/1285000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.6/8/2565500
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.8/8/5126000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.7/8/1287000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.7/8/2568000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.9/8/5129000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016Cores i5 2.0/8/25610000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i5 2.9/8/25610000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i5 2.9/8/51212000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017Cores i5 2.3/8/128/Iris Plus 64012000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017Cores i5 2.3/8/256/Iris Plus 64014000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i5 3.1/8/256/Iris Plus 65014000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i5 3.1/8/512/Iris Plus 65015000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2018 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.3/8/256/Iris Plus 65515000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2018 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.3/8/512/Iris Plus 65517000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 1.4/8/128/Iris Plus 64512000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 1.4/8/256/Iris Plus 64514000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.4/8/256/Iris Plus 65516000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.4/8/512/Iris Plus 65518000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with Touch Bar)4 Cores i5 1.4/8/256/Iris Plus 645/2TB17000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with Touch Bar)4 Cores i5 1.4/8/512/Iris Plus 645/2TB18000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.0/16/512/Iris Plus19000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.0/16/1tb/Iris Plus20000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with M1)8 Core M1/8GB/256GB27000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with M1)8 Core M1/8GB/512GB30000
MacBook Pro จอ Retina 14นิ้ว2021 (with M1)M1 8 Core CPU/14 Core GPU/16GB/512GB55000
MacBook Pro จอ Retina 14นิ้ว2021 (with M1)M1 10 Core CPU/16 Core GPU/16GB/1TB65000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2022 (with M2)M2 8 Core CPU/10 Core GPU/8GB/256gb35000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2022 (with M2)M2 8 Core CPU/10 Core GPU/8GB/512gb40000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ 15นิ้ว2010All500
MacBook Pro จอ 15นิ้ว2011All1,000
MacBook Pro จอ 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.3/4/500/GT6504000
MacBook Pro จอ 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.6/8/750/GT6504500
MacBook Pro จอ 15นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.3/8/256/GT6506000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.6/8/512/GT6507000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วEarly 2013Cores i7 2.4/8/256/GT6508,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วEarly 2013Cores i7 2.7/16/512/GT6509,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2013Cores i7 2.0/8/256/Iris9,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2013Cores i7 2.3/16/512/GT75010,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2014Cores i7 2.2/16/256/Iris13,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2014Cores i7 2.5/16/512/GT75014000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2015Cores i7 2.2/16/256/Iris15000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2015Cores i7 2.5/16/512/R9-370X16000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i7 2.6/16/256/Pro 450-2GB17000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i7 2.7/16/512/Pro 455-2GB18000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i7 2.8/16/256/Pro 555-2GB19000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i7 2.9/16/512/Pro 560-4GB20000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2018 (with Touch Bar)Cores i7 2.2/16/256/Pro 555X-4GB23000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2018 (with Touch Bar)Cores i7 2.6/16/512/Pro 560X-4GB26000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2019 (with Touch Bar)6 Cores i7 2.6/16/256/Pro 555X-4GB30,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2019 (with Touch Bar)8 Cores i9 2.3/16/512/Pro 560X-4GB33,000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2019 (with Touch Bar)6 Cores i7 2.6/16/512/Radion Pro 5300M-4GB35,000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2019 (with Touch Bar)6 Cores i9 2.3/16/1/Radion Pro 5500M-4GB40,000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2021 (with M1)M1 10 Core CPU/16 Core GPU/16GB/512GB60,000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2021 (with M1)M1 10 Core CPU/16 Core GPU/16GB/1TB70,000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2021 (with M1)M1 10 Core CPU/32 Core GPU/32GB/1TB80,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น MacBook Airปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2011Cores i5 1.6/2/641000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2011Cores i5 1.6/2/1281000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2011Cores i5 1.7/4/1281000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2011Cores i5 1.7/4/2561000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2012Cores i5 1.7/4/641500
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2012Cores i5 1.7/4/1281500
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 1.8/4/1281500
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 1.8/4/2561500
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/1281500
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/2561500
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/1282000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/2562000
MacBook Air จอ 11นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/1282500
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/2563000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/1283000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/2563500
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/1283000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/2563500
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/1284000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/2564500
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/8/1285000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/8/2565500
MacBook Air จอ 13นิ้ว2017Cores i5 1.8/8/1286000
MacBook Air จอ 13นิ้ว2017Cores i5 1.8/8/2566500
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2018 (with Touch Bar)Cores i5 1.6/8/12810000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2018 (with Touch Bar)Cores i5 1.6/8/25612000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2019 (with Touch Bar) True ToneCores i5 1.6/8/12812000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2019 (with Touch Bar) True ToneCores i5 1.6/8/25613000
MacBook Air จอ 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2020 (with Touch Bar)Cores i3 1.1/8/25613000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2020 (with Touch Bar)Cores i5 1.1/8/51214000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color2020 (with M1)8 Core M1/8/25620000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color2020 (with M1)8 Core M1/8/51222000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color2022 (with M2)8 Core M2/8/25630000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color2022 (with M2)10 Core M2/8/51240000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น iMacปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2010Core i3 3.06/4/500/46701000
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2010Core i3 3.2/4/1TB/56701000
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2011Core i5 2.5/4/500/67502500
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2011Core i5 2.7/4/1TB/67702500
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2012Core i5 2.7/8/1TB/GT6405000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2012Core i5 2.9/8/1TB/GT650 6000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2013Core i5 2.7/8/1TB/Iris7000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2013Core i5 2.9/8/1TB/GT7507000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วMid 2014Core i5 1.4/8/500/Iris8000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 1.6/8/1TB/Iris8000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 2.8/1TB/Iris8000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 3.1/8/1TB/Iris12000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 2.3/8/1TB/Iris Plus 6408000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 3.0/8/1TB/Pro 55512000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 3.4/8/1TB-FD/Pro 56014000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว20194 Core i3 3.6/8/1TB/Pro 555-2GB18000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว20196 Core i5 3.0/8/1TB-Fusion/Pro 560X-4GB20000
New iMac 4.5k จอ 24 นิ้ว20218 Core M1/7 Core Gpu/8GB/256GB26000
New iMac 4.5k จอ 24 นิ้ว20218 Core M1/8 Core Gpu/8GB/256GB30000
New iMac 4.5k จอ 24 นิ้ว20218 Core M1/8 Core Gpu/8GB/512GB35000
iMac จอ 21.5 นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2010Core i3 3.2/4/1TB/56701000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2010Core i5 2.8/4/1TB/57501000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2011Core i5 2.7/4/1TB/67703000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2011Core i5 3.1/4/1TB/69703000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2012Core i5 2.9/8/1TB/GTX6608000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2012Core i5 3.2/8/1TB/GTX67510000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2013Core i5 3.2/8/1TB/GT75510000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2013Core i5 3.4/8/1TB/GTX77510000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2014Core i5 3.5/8/1TB-Fusion/M290X15000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KMid 2015Core i5 3.3/8/1TB/M29015000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.2/8/1TB/M38016000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.2/8/1TB-Fusion/M39017000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.3/8/2TB-Fusion/M39518000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.4/8/1TB-Fusion/Pro 57018000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.5/8/1TB-Fusion/Pro 57520000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.8/8/2TB-Fusion/Pro 58022000
iMac Pro จอ 27 นิ้ว 5K (บอดี้สีดำ)20188 Core Xeon W2140B 8 Core 3.2/32/1TB/Vega56-8GB45000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.0/8GB/1TB-Fusion/Pro 570X-4GB20000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.1/8GB/1TB-Fusion/Pro 575X-4GB22000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.7/8GB/2TB-Fusion/Pro 580X-4GB32000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20206 Core i5 3.1/8GB/SSD 256GB/AMD 5300-4GB25000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20206 Core i5 3.3/8GB/SSD 512GB/AMD 5300-4GB28000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20206 Core i5 3.8/8GB/SSD 512GB+Fusion/AMD 5500-8GB37000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น Mac miniปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
Mac miniMid 2010Core2 2.4/2/320500
Mac miniMid 2010Core2 2.66/2/500500
Mac miniMid 2011Core i5 2.3/2/5001000
Mac miniMid 2011Core i5 2.5/4/5001500
Mac miniMid 2011Core i7 2.0/4/5002000
Mac miniLate 2012Core i5 2.5/4/5002000
Mac miniLate 2012Core i7 2.3/4/1TB4000
Mac miniLate 2012Core i7 2.3/4/1TB X 25000
Mac miniLate 2014Core i5 1.4/4/5002000
Mac miniLate 2014Core i5 2.6/8/1TB4000
Mac miniLate 2014Core i5 2.8/8/1TB/Fusion5000
Mac miniLate 20184 Core i3 3.6/8/1288000
Mac miniLate 20186 Core i5 3.0/8/25610000
Mac mini CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
Mac mini20204 Core i3 3.6/8/25610000
Mac mini20206 Core i5 3.0/8/51212000
Mac mini2020 (with M1)8 Core M1/8GB/256GB15000
Mac mini2020 (with M1)8 Core M1/8GB/512GB20000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น Mac Proปีเครื่องสเปกราคารับซื้อ*
Mac Pro Early 20094 Core Xeon 2.66/3/6401500
Mac Pro Early 20098 Core Xeon2.26/6/6401500
Mac Pro Mid 20104 Core Xeon 2.8/3/1TB/57703000
Mac Pro Mid 20108 Core Xeon 2.4/6/1TB/57703000
Mac Pro Mid 20124 Core Xeon 3.2/6/1TB/57705000
Mac Pro Mid 201212 Core Xeon 2.4/12/1TB/57706000
Mac Pro Late 20134 Core Xeon 3.7/12/256/D30013000
Mac Pro Late 20136 Core Xeon 3.5/16/256/D50017000
Mac Pro Late 20138 Core Xeon 3.0/16/256/D70020000
Mac Pro Late 20198 Core Xeon 3.5/32/256/Rx58070000
Mac Pro CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด สั่งเพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น

—————————————————————————

*ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับซื้อ ของดังต่อไปนี้
*สินค้าที่ ติดล้อก ติดหรัส ทุกรูปแบบ รวมถึงจำพาสเวิร์ดไม่ได้
*สินค้าที่ พบเจอมา เก็บได้ ลืมไว้ ถูกทิ้งไว้ ทุกรูปแบบ
*สินค้าที่ ผู้ขายไม่ใช่เจ้าของ หรือ ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
*สินค้าที่ ได้มาจากการกระทำ ผิดกฎหมาย ทุกรูปแบบ

แอด ไอดี line ซื้อ ขาย แมค mac

ราคาตามตาราง เป็นราคาเบื้องต้น ประเมินคร่าวๆ
ขึ้นอยู่กับสภาพสินค้า การใช้งาน การรับประกัน อุปกรณ์
เครื่องสภาพดี การใช้งานปกติ มีประกันศูนย์ อุปกรณ์ครบ ทางร้านยินดีรับซื้อในราคาสูงสุด