รุ่น Macbookปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2015Core M 1.1/8/25660000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2015Core M 1.2/8/5128000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2016Core M3 1.1/8/25610000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2016Core M5 1.2/8/51212000
MacBook Retina จอ 12นิ้ว2017Core M3 1.2/8/25612000
MacBook Retina จอ 12นิ้ว2017Core i5 1.3/8/51214000
MacBook จอ 12นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น MacBook Proปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Pro จอ 13นิ้ว2010All1500
MacBook Pro จอ 13นิ้วEarly 2011Cores i5 2.3/4/3203000
MacBook Pro จอ 13นิ้วEarly 2011Cores i7 2.7/4/5003500
MacBook Pro จอ 13นิ้วLate 2011Cores i5 2.4/4/5003000
MacBook Pro จอ 13นิ้วLate 2011Cores i7 2.8/4/7503500
MacBook Pro จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 2.5/4/5005000
MacBook Pro จอ 13นิ้วMid 2012Cores i7 2.9/8/7507000
MacBook Pro จอ 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2012Cores i5 2.5/8/1287000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2012Cores i5 2.5/8/2568000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2013Cores i5 2.5/8/1288000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2013Cores i5 2.6/8/2569000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.4/4/1288000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.4/8/25610000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.6/8/51211000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.6/8/1289000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.6/8/25611000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.8/8/51213000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.7/8/12810000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.7/8/25612000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.9/8/51216000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016Cores i5 2.0/8/25616000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i5 2.9/8/25618000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i5 2.9/8/51220000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017Cores i5 2.3/8/128/Iris Plus 64018000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017Cores i5 2.3/8/256/Iris Plus 64020000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i5 3.1/8/256/Iris Plus 65022000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i5 3.1/8/512/Iris Plus 65024000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2018 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.3/8/256/Iris Plus 65524000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2018 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.3/8/512/Iris Plus 65526000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 1.4/8/128/Iris Plus 64522000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 1.4/8/256/Iris Plus 64524000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.4/8/256/Iris Plus 65525000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.4/8/512/Iris Plus 65528000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.0/16/512/Iris Plus45000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.0/16/1tb/Iris Plus50000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ 15นิ้ว2010All1500
MacBook Pro จอ 15นิ้ว2011All3000
MacBook Pro จอ 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.3/4/500/GT6508000
MacBook Pro จอ 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.6/8/750/GT65010000
MacBook Pro จอ 15นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.3/8/256/GT6508000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.6/8/512/GT65012000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วEarly 2013Cores i7 2.4/8/256/GT65011000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วEarly 2013Cores i7 2.7/16/512/GT65014000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2013Cores i7 2.0/8/256/Iris14000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2013Cores i7 2.3/16/512/GT75018000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2014Cores i7 2.2/16/256/Iris18000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2014Cores i7 2.5/16/512/GT75021000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2015Cores i7 2.2/16/256/Iris20000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2015Cores i7 2.5/16/512/R9-370X23000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i7 2.6/16/256/Pro 450-2GB28000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i7 2.7/16/512/Pro 455-2GB31000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i7 2.8/16/256/Pro 555-2GB32000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i7 2.9/16/512/Pro 560-4GB36000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2018 (with Touch Bar)Cores i7 2.2/16/256/Pro 555X-4GB35000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2018 (with Touch Bar)Cores i7 2.6/16/512/Pro 560X-4GB38000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2019 (with Touch Bar)6 Cores i7 2.6/16/256/Pro 555X-4GB37000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2019 (with Touch Bar)8 Cores i9 2.3/16/512/Pro 560X-4GB47000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2019 (with Touch Bar)6 Cores i7 2.6/16/512/Radion Pro 5300M-4GB55000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2019 (with Touch Bar)6 Cores i9 2.3/16/1/Radion Pro 5500M-4GB65000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น MacBook Airปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2011Cores i5 1.6/2/643000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2011Cores i5 1.6/2/1283000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2011Cores i5 1.7/4/1283000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2011Cores i5 1.7/4/2563000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2012Cores i5 1.7/4/643500
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2012Cores i5 1.7/4/1283500
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 1.8/4/1283500
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 1.8/4/2564000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/1285000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/2566000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/1286000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/2567000
MacBook Air จอ 11นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/1286000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/2568000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/1287000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/2569000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/1288000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/2569000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/1288000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/25610000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/8/12810000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/8/25612000
MacBook Air จอ 13นิ้ว2017Cores i5 1.8/8/12812000
MacBook Air จอ 13นิ้ว2017Cores i5 1.8/8/25613000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2018 (with Touch Bar)Cores i5 1.6/8/12816000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2018 (with Touch Bar)Cores i5 1.6/8/25618000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2019 (with Touch Bar) True ToneCores i5 1.6/8/12817000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2019 (with Touch Bar) True ToneCores i5 1.6/8/25620000
MacBook Air จอ 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2020 (with Touch Bar)Cores i3 1.1/8/25622000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2020 (with Touch Bar)Cores i5 1.1/8/51231000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น iMacปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2010Core i3 3.06/4/500/46702000
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2010Core i3 3.2/4/1TB/56702000
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2011Core i5 2.5/4/500/67504000
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2011Core i5 2.7/4/1TB/67705000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2012Core i5 2.7/8/1TB/GT6408000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2012Core i5 2.9/8/1TB/GT650 10000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2013Core i5 2.7/8/1TB/Iris12000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2013Core i5 2.9/8/1TB/GT75012000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วMid 2014Core i5 1.4/8/500/Iris12000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 1.6/8/1TB/Iris14000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 2.8/1TB/Iris18000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 3.1/8/1TB/Iris21000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 2.3/8/1TB/Iris Plus 64020000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 3.0/8/1TB/Pro 55524000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 3.4/8/1TB-FD/Pro 56026000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว20194 Core i3 3.6/8/1TB/Pro 555-2GB28000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว20196 Core i5 3.0/8/1TB-Fusion/Pro 560X-4GB33000
iMac จอ 21.5 นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2010Core i3 3.2/4/1TB/56703000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2010Core i5 2.8/4/1TB/57504000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2011Core i5 2.7/4/1TB/67705000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2011Core i5 3.1/4/1TB/69705500
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2012Core i5 2.9/8/1TB/GTX66014000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2012Core i5 3.2/8/1TB/GTX67516000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2013Core i5 3.2/8/1TB/GT75518000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2013Core i5 3.4/8/1TB/GTX77520000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2014Core i5 3.5/8/1TB-Fusion/M290X22000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KMid 2015Core i5 3.3/8/1TB/M29025000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.2/8/1TB/M38027000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.2/8/1TB-Fusion/M39029000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.3/8/2TB-Fusion/M39531000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.4/8/1TB-Fusion/Pro 57033000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.5/8/1TB-Fusion/Pro 57535000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.8/8/2TB-Fusion/Pro 58040000
iMac Pro จอ 27 นิ้ว 5K (บอดี้สีดำ)20188 Core Xeon W2140B 8 Core 3.2/32/1TB/Vega56-8GB75000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.0/8GB/1TB-Fusion/Pro 570X-4GB40000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.1/8GB/1TB-Fusion/Pro 575X-4GB43000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.7/8GB/2TB-Fusion/Pro 580X-4GB46000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20206 Core i5 3.1/8GB/SSD 256GB/AMD 5300-4GB48000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20206 Core i5 3.3/8GB/SSD 512GB/AMD 5300-4GB50000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20206 Core i5 3.8/8GB/SSD 512GB+Fusion/AMD 5500-8GB60000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น Mac miniปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
Mac miniMid 2010Core2 2.4/2/3201500
Mac miniMid 2010Core2 2.66/2/5002000
Mac miniMid 2011Core i5 2.3/2/5003000
Mac miniMid 2011Core i5 2.5/4/5003500
Mac miniMid 2011Core i7 2.0/4/5004000
Mac miniLate 2012Core i5 2.5/4/5005000
Mac miniLate 2012Core i7 2.3/4/1TB7500
Mac miniLate 2012Core i7 2.3/4/1TB X 28500
Mac miniLate 2014Core i5 1.4/4/5003500
Mac miniLate 2014Core i5 2.6/8/1TB7000
Mac miniLate 2014Core i5 2.8/8/1TB/Fusion8000
Mac miniLate 20184 Core i3 3.6/8/12812000
Mac miniLate 20186 Core i5 3.0/8/25622000
Mac mini CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
Mac mini20204 Core i3 3.6/8/25616000
Mac mini20206 Core i5 3.0/8/51225000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น Mac Proปีเครื่องสเปกราคารับซื้อ*
Mac Pro Early 20094 Core Xeon 2.66/3/6403000
Mac Pro Early 20098 Core Xeon2.26/6/6405000
Mac Pro Mid 20104 Core Xeon 2.8/3/1TB/57708000
Mac Pro Mid 20108 Core Xeon 2.4/6/1TB/577010000
Mac Pro Mid 20124 Core Xeon 3.2/6/1TB/577010000
Mac Pro Mid 201212 Core Xeon 2.4/12/1TB/577013000
Mac Pro Late 20134 Core Xeon 3.7/12/256/D30025000
Mac Pro Late 20136 Core Xeon 3.5/16/256/D50030000
Mac Pro Late 20138 Core Xeon 3.0/16/256/D70040000
Mac Pro CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด สั่งเพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น

—————————————————————————

*ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับซื้อ ของดังต่อไปนี้
*สินค้าที่ ติดล้อก ติดหรัส ทุกรูปแบบ รวมถึงจำพาสเวิร์ดไม่ได้
*สินค้าที่ พบเจอมา เก็บได้ ลืมไว้ ถูกทิ้งไว้ ทุกรูปแบบ
*สินค้าที่ ผู้ขายไม่ใช่เจ้าของ หรือ ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
*สินค้าที่ ได้มาจากการกระทำ ผิดกฎหมาย ทุกรูปแบบ

แอด ไอดี line ซื้อ ขาย แมค mac

ราคาตามตาราง เป็นราคาเบื้องต้น ประเมินคร่าวๆ
ขึ้นอยู่กับสภาพสินค้า การใช้งาน การรับประกัน อุปกรณ์
เครื่องสภาพดี การใช้งานปกติ มีประกันศูนย์ อุปกรณ์ครบ ทางร้านยินดีรับซื้อในราคาสูงสุด