รุ่น Macbookปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2015Core M 1.1/8/25614000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2015Core M 1.2/8/51216000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2016Core M3 1.1/8/25618000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2016Core M5 1.2/8/51222000
MacBook Retina จอ 12นิ้ว2017Core M3 1.2/8/25627000
MacBook Retina จอ 12นิ้ว2017Core i5 1.3/8/51232000
MacBook จอ 12นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น MacBook Proปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Pro จอ 13นิ้ว2010All3000
MacBook Pro จอ 13นิ้วEarly 2011Cores i5 2.3/4/3206000
MacBook Pro จอ 13นิ้วEarly 2011Cores i7 2.7/4/5007000
MacBook Pro จอ 13นิ้วLate 2011Cores i5 2.4/4/5006000
MacBook Pro จอ 13นิ้วLate 2011Cores i7 2.8/4/7509000
MacBook Pro จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 2.5/4/50010000
MacBook Pro จอ 13นิ้วMid 2012Cores i7 2.9/8/75011000
MacBook Pro จอ 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2012Cores i5 2.5/8/12813000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2012Cores i5 2.5/8/25615000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2013Cores i5 2.5/8/12814000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2013Cores i5 2.6/8/25616000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.4/4/12815000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.4/8/25616000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.6/8/51218000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.6/8/12816000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.6/8/25618000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.8/8/51220000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.7/8/12820000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.7/8/25622000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.9/8/51225000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016Cores i5 2.0/8/25624000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i5 2.9/8/25628000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i5 2.9/8/51231000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017Cores i5 2.3/8/128/Iris Plus 64025000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017Cores i5 2.3/8/256/Iris Plus 64028000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i5 3.1/8/256/Iris Plus 65031000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i5 3.1/8/512/Iris Plus 65035000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2018 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.3/8/256/Iris Plus 65540000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2018 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.3/8/512/Iris Plus 65543000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.4/8/256/Iris Plus 65545000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.4/8/512/Iris Plus 65547000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ 15นิ้ว2010All4000
MacBook Pro จอ 15นิ้ว2011All5000
MacBook Pro จอ 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.3/4/500/GT65015000
MacBook Pro จอ 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.6/8/750/GT65016000
MacBook Pro จอ 15นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.3/8/256/GT65016000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.6/8/512/GT65018000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วEarly 2013Cores i7 2.4/8/256/GT65018000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วEarly 2013Cores i7 2.7/16/512/GT65020000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2013Cores i7 2.0/8/256/Iris22000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2013Cores i7 2.3/16/512/GT75024000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2014Cores i7 2.2/16/256/Iris25000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2014Cores i7 2.5/16/512/GT75031000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2015Cores i7 2.2/16/256/Iris32000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2015Cores i7 2.5/16/512/R9-370X35000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i7 2.6/16/256/Pro 450-2GB37000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i7 2.7/16/512/Pro 455-2GB42000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i7 2.8/16/256/Pro 555-2GB46000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i7 2.9/16/512/Pro 560-4GB51000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2018 (with Touch Bar)Cores i7 2.2/16/256/Pro 555X-4GB55000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2018 (with Touch Bar)Cores i7 2.6/16/512/Pro 560X-4GB62000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2019 (with Touch Bar)6 Cores i7 2.6/16/256/Pro 555X-4GB60000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2019 (with Touch Bar)8 Cores i9 2.3/16/512/Pro 560X-4GB70000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น MacBook Airปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2011Cores i5 1.6/2/644500
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2011Cores i5 1.6/2/1286500
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2011Cores i5 1.7/4/1287000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2011Cores i5 1.7/4/2568000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2012Cores i5 1.7/4/647000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2012Cores i5 1.7/4/1289000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 1.8/4/1289000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 1.8/4/25611000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/1289000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/25611000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/12811000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/25612000
MacBook Air จอ 11นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/12810000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/25612000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/12811000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/25613000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/12811000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/25613000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/12812000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/25614000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/8/12813000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/8/25616000
MacBook Air จอ 13นิ้ว2017Cores i5 1.8/8/12816000
MacBook Air จอ 13นิ้ว2017Cores i5 1.8/8/25618000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2018 (with Touch Bar)Cores i5 1.6/8/12825000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2018 (with Touch Bar)Cores i5 1.6/8/25630000
MacBook Air จอ 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น iMacปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2010Core i3 3.06/4/500/46704000
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2010Core i3 3.2/4/1TB/56705000
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2011Core i5 2.5/4/500/675010000
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2011Core i5 2.7/4/1TB/677012000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2012Core i5 2.7/8/1TB/GT64015000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2012Core i5 2.9/8/1TB/GT650 17000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2013Core i5 2.7/8/1TB/Iris18000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2013Core i5 2.9/8/1TB/GT75020000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วMid 2014Core i5 1.4/8/500/Iris15000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 1.6/8/1TB/Iris17000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 2.8/1TB/Iris20000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 3.1/8/1TB/Iris22000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 2.3/8/1TB/Iris Plus 64021000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 3.0/8/1TB/Pro 55525000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 3.4/8/1TB-FD/Pro 56030000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว20194 Core i3 3.6/8/1TB/Pro 555-2GB28000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว20196 Core i5 3.0/8/1TB-Fusion/Pro 560X-4GB32000
iMac จอ 21.5 นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2010Core i3 3.2/4/1TB/56705000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2010Core i5 2.8/4/1TB/57506000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2011Core i5 2.7/4/1TB/677012000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2011Core i5 3.1/4/1TB/697014000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2012Core i5 2.9/8/1TB/GTX66020000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2012Core i5 3.2/8/1TB/GTX67522000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2013Core i5 3.2/8/1TB/GT75523000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2013Core i5 3.4/8/1TB/GTX77525000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2014Core i5 3.5/8/1TB-Fusion/M290X30000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KMid 2015Core i5 3.3/8/1TB/M29030000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.2/8/1TB/M38033000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.2/8/1TB-Fusion/M39034000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.3/8/2TB-Fusion/M39536000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.4/8/1TB-Fusion/Pro 57038000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.5/8/1TB-Fusion/Pro 57542000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.8/8/2TB-Fusion/Pro 58046000
iMac Pro จอ 27 นิ้ว 5K20188 Core Xeon W2140B 8 Core 3.2/32/1TB/Vega56-8GB95000
iMac Pro จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.0/8GB/1TB-Fusion/Pro 570X-4GB46000
iMac Pro จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.1/8GB/1TB-Fusion/Pro 575X-4GB50000
iMac Pro จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.7/8GB/2TB-Fusion/Pro 580X-4GB55000
iMac จอ 27 นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น Mac miniปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
Mac miniMid 2010Core2 2.4/2/3202500
Mac miniMid 2010Core2 2.66/2/5003000
Mac miniMid 2011Core i5 2.3/2/5003500
Mac miniMid 2011Core i5 2.5/4/5004000
Mac miniMid 2011Core i7 2.0/4/5006000
Mac miniLate 2012Core i5 2.5/4/5007000
Mac miniLate 2012Core i7 2.3/4/1TB10000
Mac miniLate 2012Core i7 2.3/4/1TB X 212000
Mac miniLate 2014Core i5 1.4/4/5005000
Mac miniLate 2014Core i5 2.6/8/1TB10000
Mac miniLate 2014Core i5 2.8/8/1TB/Fusion13000
Mac miniLate 20184 Core i3 3.6/8/12817000
Mac miniLate 20188 Core i3 3.6/8/12826000
Mac mini CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น Mac Proปีเครื่องสเปกราคารับซื้อ*
Mac Pro Early 20094 Core Xeon 2.66/3/6406000-8000
Mac Pro Early 20098 Core Xeon2.26/6/6407000-11000
Mac Pro Mid 20104 Core Xeon 2.8/3/1TB/577010000-15000
Mac Pro Mid 20108 Core Xeon 2.4/6/1TB/577015000-20000
Mac Pro Mid 20124 Core Xeon 3.2/6/1TB/577015000-20000
Mac Pro Mid 201212 Core Xeon 2.4/12/1TB/577020000-25000
Mac Pro Late 20134 Core Xeon 3.7/12/256/D30035000-45000
Mac Pro Late 20136 Core Xeon 3.5/16/256/D50050000-60000
Mac Pro Late 20138 Core Xeon 3.0/16/256/D70060000-80000
Mac Pro CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด สั่งเพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น

—————————————————————————

*ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับซื้อ ของดังต่อไปนี้
*สินค้าที่ ติดล้อก ติดหรัส ทุกรูปแบบ รวมถึงจำพาสเวิร์ดไม่ได้
*สินค้าที่ พบเจอมา เก็บได้ ลืมไว้ ถูกทิ้งไว้ ทุกรูปแบบ
*สินค้าที่ ผู้ขายไม่ใช่เจ้าของ หรือ ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
*สินค้าที่ ได้มาจากการกระทำ ผิดกฎหมาย ทุกรูปแบบ

แอด ไอดี line ซื้อ ขาย แมค mac

ราคาตามตาราง เป็นราคาเบื้องต้น ประเมินคร่าวๆ
ขึ้นอยู่กับสภาพสินค้า การใช้งาน การรับประกัน อุปกรณ์
เครื่องสภาพดี การใช้งานปกติ มีประกันศูนย์ อุปกรณ์ครบ ทางร้านยินดีรับซื้อในราคาสูงสุด