รุ่น Macbookปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2015Core M 1.1/8/2564000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2015Core M 1.2/8/5125000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2016Core M3 1.1/8/2566000
MacBook Retina จอ 12นิ้วEarly 2016Core M5 1.2/8/5128000
MacBook Retina จอ 12นิ้ว2017Core M3 1.2/8/2569000
MacBook Retina จอ 12นิ้ว2017Core i5 1.3/8/51210000
MacBook จอ 12นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น MacBook Proปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Pro จอ 13นิ้ว2010All1,000
MacBook Pro จอ 13นิ้วEarly 2011Cores i5 2.3/4/3201,500
MacBook Pro จอ 13นิ้วEarly 2011Cores i7 2.7/4/5002,000
MacBook Pro จอ 13นิ้วLate 2011Cores i5 2.4/4/5002,000
MacBook Pro จอ 13นิ้วLate 2011Cores i7 2.8/4/7502,500
MacBook Pro จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 2.5/4/5003,000
MacBook Pro จอ 13นิ้วMid 2012Cores i7 2.9/8/7503,500
MacBook Pro จอ 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2012Cores i5 2.5/8/1285,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2012Cores i5 2.5/8/2566,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2013Cores i5 2.5/8/1286,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2013Cores i5 2.6/8/2567,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.4/4/1284,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.4/8/2567,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2013Cores i5 2.6/8/5127,500
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.6/8/1287,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.6/8/2567,500
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วMid 2014Cores i5 2.8/8/5128,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.7/8/1289,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.7/8/25610,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วEarly 2015Cores i5 2.9/8/51212,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016Cores i5 2.0/8/25612,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i5 2.9/8/25614,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i5 2.9/8/51215,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017Cores i5 2.3/8/128/Iris Plus 64014,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017Cores i5 2.3/8/256/Iris Plus 64015,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i5 3.1/8/256/Iris Plus 65016,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i5 3.1/8/512/Iris Plus 65017,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2018 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.3/8/256/Iris Plus 65517,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2018 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.3/8/512/Iris Plus 65520,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 1.4/8/128/Iris Plus 64520,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 1.4/8/256/Iris Plus 64522,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.4/8/256/Iris Plus 65520,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2019 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.4/8/512/Iris Plus 65522,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with Touch Bar)4 Cores i5 1.4/8/256/Iris Plus 645/2TB23,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with Touch Bar)4 Cores i5 1.4/8/512/Iris Plus 645/2TB27,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.0/16/512/Iris Plus31,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with Touch Bar)4 Cores i5 2.0/16/1tb/Iris Plus34,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with M1)8 Core M1/8GB/256GB30,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว2020 (with M1)8 Core M1/8GB/512GB35,000
MacBook Pro จอ Retina 14นิ้ว2021 (with M1)M1 8 Core CPU/14 Core GPU/16GB/512GB57,000
MacBook Pro จอ Retina 14นิ้ว2021 (with M1)M1 10 Core CPU/16 Core GPU/16GB/1TB65,000
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ 15นิ้ว2010All1,000
MacBook Pro จอ 15นิ้ว2011All1,000
MacBook Pro จอ 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.3/4/500/GT6505,000
MacBook Pro จอ 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.6/8/750/GT6506,000
MacBook Pro จอ 15นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.3/8/256/GT6507,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2012Cores i7 2.6/8/512/GT6508,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วEarly 2013Cores i7 2.4/8/256/GT6508,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วEarly 2013Cores i7 2.7/16/512/GT6509,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2013Cores i7 2.0/8/256/Iris9,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2013Cores i7 2.3/16/512/GT75010,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2014Cores i7 2.2/16/256/Iris13,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2014Cores i7 2.5/16/512/GT75015,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2015Cores i7 2.2/16/256/Iris16,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2015Cores i7 2.5/16/512/R9-370X18,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i7 2.6/16/256/Pro 450-2GB19,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วLate 2016 (with Touch Bar)Cores i7 2.7/16/512/Pro 455-2GB22,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i7 2.8/16/256/Pro 555-2GB23,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว2017 (with Touch Bar)Cores i7 2.9/16/512/Pro 560-4GB25,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2018 (with Touch Bar)Cores i7 2.2/16/256/Pro 555X-4GB27,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2018 (with Touch Bar)Cores i7 2.6/16/512/Pro 560X-4GB29,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2019 (with Touch Bar)6 Cores i7 2.6/16/256/Pro 555X-4GB30,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้วMid 2019 (with Touch Bar)8 Cores i9 2.3/16/512/Pro 560X-4GB33,000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2019 (with Touch Bar)6 Cores i7 2.6/16/512/Radion Pro 5300M-4GB35,000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2019 (with Touch Bar)6 Cores i9 2.3/16/1/Radion Pro 5500M-4GB45,000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2021 (with M1)M1 10 Core CPU/16 Core GPU/16GB/512GB68,000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2021 (with M1)M1 10 Core CPU/16 Core GPU/16GB/1TB72,000
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว2021 (with M1)M1 10 Core CPU/32 Core GPU/32GB/1TB90,000
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น MacBook Airปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2011Cores i5 1.6/2/641000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2011Cores i5 1.6/2/1281000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2011Cores i5 1.7/4/1281500
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2011Cores i5 1.7/4/2561500
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2012Cores i5 1.7/4/642000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2012Cores i5 1.7/4/1282500
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 1.8/4/1282000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2012Cores i5 1.8/4/2562500
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/1283000
MacBook Air จอ 11นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/2563500
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/1283000
MacBook Air จอ 13นิ้วMid 2013Cores i5 1.3/4/2563500
MacBook Air จอ 11นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/1284000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/2564500
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/1284000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2014Cores i5 1.4/4/2565000
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/1284500
MacBook Air จอ 11นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/2565500
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/1285000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/4/2566000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/8/1287000
MacBook Air จอ 13นิ้วEarly 2015Cores i5 1.6/8/2568000
MacBook Air จอ 13นิ้ว2017Cores i5 1.8/8/1288000
MacBook Air จอ 13นิ้ว2017Cores i5 1.8/8/25610000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2018 (with Touch Bar)Cores i5 1.6/8/12811000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2018 (with Touch Bar)Cores i5 1.6/8/25612000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2019 (with Touch Bar) True ToneCores i5 1.6/8/12812000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2019 (with Touch Bar) True ToneCores i5 1.6/8/25615000
MacBook Air จอ 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2020 (with Touch Bar)Cores i3 1.1/8/25615000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All colorLate 2020 (with Touch Bar)Cores i5 1.1/8/51220000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color2020 (with M1)8 Core M1/8/25622000
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color2020 (with M1)8 Core M1/8/25630000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น iMacปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2010Core i3 3.06/4/500/46701500
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2010Core i3 3.2/4/1TB/56702000
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2011Core i5 2.5/4/500/67503000
iMac จอ 21.5 นิ้วMid 2011Core i5 2.7/4/1TB/67703500
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2012Core i5 2.7/8/1TB/GT6407000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2012Core i5 2.9/8/1TB/GT650 8000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2013Core i5 2.7/8/1TB/Iris8000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2013Core i5 2.9/8/1TB/GT7509000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วMid 2014Core i5 1.4/8/500/Iris10000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 1.6/8/1TB/Iris12000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 2.8/1TB/Iris14000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้วLate 2015Core i5 3.1/8/1TB/Iris17000
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 2.3/8/1TB/Iris Plus 64016000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 3.0/8/1TB/Pro 55520000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว2017Core i5 3.4/8/1TB-FD/Pro 56022000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว20194 Core i3 3.6/8/1TB/Pro 555-2GB24000
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว20196 Core i5 3.0/8/1TB-Fusion/Pro 560X-4GB27000
New iMac 4.5k จอ 24 นิ้ว20218 Core M1/7 Core Gpu/8GB/256GB30000
New iMac 4.5k จอ 24 นิ้ว20218 Core M1/8 Core Gpu/8GB/256GB34000
New iMac 4.5k จอ 24 นิ้ว20218 Core M1/8 Core Gpu/8GB/512GB38000
iMac จอ 21.5 นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2010Core i3 3.2/4/1TB/56702000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2010Core i5 2.8/4/1TB/57502000
iMac จอ 27 นิ้วMid 2011Core i5 2.7/4/1TB/67704500
iMac จอ 27 นิ้วMid 2011Core i5 3.1/4/1TB/69704500
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2012Core i5 2.9/8/1TB/GTX6608000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2012Core i5 3.2/8/1TB/GTX67510000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2013Core i5 3.2/8/1TB/GT75512000
iMac Slim จอ 27 นิ้วLate 2013Core i5 3.4/8/1TB/GTX77514000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2014Core i5 3.5/8/1TB-Fusion/M290X21000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KMid 2015Core i5 3.3/8/1TB/M29022000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.2/8/1TB/M38023000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.2/8/1TB-Fusion/M39024000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5KLate 2015Core i5 3.3/8/2TB-Fusion/M39526000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.4/8/1TB-Fusion/Pro 57026000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.5/8/1TB-Fusion/Pro 57528000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K2017Core i5 3.8/8/2TB-Fusion/Pro 58030000
iMac Pro จอ 27 นิ้ว 5K (บอดี้สีดำ)20188 Core Xeon W2140B 8 Core 3.2/32/1TB/Vega56-8GB48000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.0/8GB/1TB-Fusion/Pro 570X-4GB32000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.1/8GB/1TB-Fusion/Pro 575X-4GB35000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20196 Core i5 3.7/8GB/2TB-Fusion/Pro 580X-4GB38000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20206 Core i5 3.1/8GB/SSD 256GB/AMD 5300-4GB36000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20206 Core i5 3.3/8GB/SSD 512GB/AMD 5300-4GB41000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K20206 Core i5 3.8/8GB/SSD 512GB+Fusion/AMD 5500-8GB46000
iMac Slim จอ 27 นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น Mac miniปีเครื่องสเปกราคารับซื้อสูงสุด*
Mac miniMid 2010Core2 2.4/2/320500
Mac miniMid 2010Core2 2.66/2/500500
Mac miniMid 2011Core i5 2.3/2/5001000
Mac miniMid 2011Core i5 2.5/4/5001500
Mac miniMid 2011Core i7 2.0/4/5002000
Mac miniLate 2012Core i5 2.5/4/5002000
Mac miniLate 2012Core i7 2.3/4/1TB4000
Mac miniLate 2012Core i7 2.3/4/1TB X 25000
Mac miniLate 2014Core i5 1.4/4/5002000
Mac miniLate 2014Core i5 2.6/8/1TB4000
Mac miniLate 2014Core i5 2.8/8/1TB/Fusion5000
Mac miniLate 20184 Core i3 3.6/8/1288000
Mac miniLate 20186 Core i5 3.0/8/25610000
Mac mini CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
Mac mini20204 Core i3 3.6/8/25610000
Mac mini20206 Core i5 3.0/8/51212000
Mac mini2020 (with M1)8 Core M1/8GB/256GB15000
Mac mini2020 (with M1)8 Core M1/8GB/512GB20000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น


รุ่น Mac Proปีเครื่องสเปกราคารับซื้อ*
Mac Pro Early 20094 Core Xeon 2.66/3/6403000
Mac Pro Early 20098 Core Xeon2.26/6/6405000
Mac Pro Mid 20104 Core Xeon 2.8/3/1TB/57708000
Mac Pro Mid 20108 Core Xeon 2.4/6/1TB/577010000
Mac Pro Mid 20124 Core Xeon 3.2/6/1TB/577010000
Mac Pro Mid 201212 Core Xeon 2.4/12/1TB/577013000
Mac Pro Late 20134 Core Xeon 3.7/12/256/D30025000
Mac Pro Late 20136 Core Xeon 3.5/16/256/D50030000
Mac Pro Late 20138 Core Xeon 3.0/16/256/D70040000
Mac Pro CTO สเปกสั่งพิเศษAllสั่งอัฟเกรด สั่งเพิ่มสเปกกรุณาโทร 089-338-6000
*มาตรฐาน การเช็คราคา รับซื้อ MacBook iMac และ Mac มือ2 ทุกรุ่น

—————————————————————————

*ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับซื้อ ของดังต่อไปนี้
*สินค้าที่ ติดล้อก ติดหรัส ทุกรูปแบบ รวมถึงจำพาสเวิร์ดไม่ได้
*สินค้าที่ พบเจอมา เก็บได้ ลืมไว้ ถูกทิ้งไว้ ทุกรูปแบบ
*สินค้าที่ ผู้ขายไม่ใช่เจ้าของ หรือ ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
*สินค้าที่ ได้มาจากการกระทำ ผิดกฎหมาย ทุกรูปแบบ

แอด ไอดี line ซื้อ ขาย แมค mac

ราคาตามตาราง เป็นราคาเบื้องต้น ประเมินคร่าวๆ
ขึ้นอยู่กับสภาพสินค้า การใช้งาน การรับประกัน อุปกรณ์
เครื่องสภาพดี การใช้งานปกติ มีประกันศูนย์ อุปกรณ์ครบ ทางร้านยินดีรับซื้อในราคาสูงสุด